cz gb de sk pl

Nově nabízíme shválená silniční jednostranná a oboustranná svodidla S2A ve stupni zadržení H2 a H3

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

O NÁS

Svodidla – VESIBA, s.r.o.                                                                      Silniční, mostní, zábradelní, mobilní lehce rozebíratelná pro přejezdy SDP

Naše obchodní společnost se specializuje na kompletní dodání a montáž všech certifikovaných typů zádržných systémů používaných v oboru silničního stavitelství. Svodidlové systémy jako záchytné bezpečnostní zařízení se používají na všech typech pozemních komunikací, kterými jsou silnice, dálnice, rychlostní komunikace a místní komunikace. Společnost si za dobu svého působení vydobyla významnou pozici na trhu silničního stavitelství a je jedním z předních dodavatelů a montážních společností, která se specializuje na záchytná bezpečnostní zařízení v České republice. Odborná montáž je prováděna na základě technických podmínek vlastním technickým vybavením.

NOVINKOU je schválený Dodatek č. 3 voestalpine k TP 168/2011 s platností od 1.5.2014 a Dodatek č. 4 k TP 168/2011 s platností od 1.11.2014 v SYSTÉMU 2 s novým typem svodnice S2A. Poslední novinkou je schválené oboustranné ocel. svodidlo voestalpine ve stupni zadržení H3!

KB2 RH2 C silniční jednostranné voestalpine KB2 RH2 C mostní - zábradelní voestalpine KB2 MH2 C oboustranné voestalpine KB2 MH3 C oboustranné voestalpine

Nové a moderní schválené svodidlové systémy S2 voestalpine s úrovní zadržení H2 jako jednostranné, oboustranné a mostní. Jsou velice jednoduché pro montáž na pozemní komunikace, výrazně lehčí oproti jiným systémům a tudíž i cenově levnější oproti jiným typům používaných v České republice. Dodatek č. 3 k TP 168/2014 s platností od 1.5.2014!

VÝHRADNÍ ZÁSTOUPENÍ SVODIDEL voestalpine

Jsme výhradním smluvním distributorem a zástupcem certifikovaných a schválených rakouských zádržných svodidlových systémů typu voestalpine    v České republice. Nabízíme schválené systémy ve všech stupních zadržení N2, H1, H2, H3, H4. Svodidla typu voestalpine tzv. KREMSBARRIER Leitplanken jsou certifikovaná a schválená k použití Ministerstvem dopravy a ŘSD ČR na všech typech pozemních komunikací na základě technických podmínek TP 168/2011, platných od 1.7.2011, Dodatku č.1 od 1.6.2012, Dodatku č.2 od 1.7.2013, Dodatku č. 3 od 1.5.2014, Dodatku č. 4 od 1.11.2014.

VÝHRADNÍ ZÁSTOUPENÍ MOBILNÍCH OCELOVÝCH SVODIDEL H2 otevíracích a rozebiratelnýchlaura metaal

Nově zastupujeme certifikovaná a schválená mobilní ocelová svodidla lehce rozebíratelná BARRIERGUARD 800 a otevíratelná svodidla BARRIERGUARD 800 Opening Gate pro přejezdy středního dělícího pásu, pro rychlé rozebrání nebo otevření přejezdu SDP a potřeby IZS. Nově schválené TPV 246/2014 s platností od 1.9.2014!

TPV 246/2014 BG 800 Opening Gate Certifikát BG 800 Opening Gate Prohlášení o vlastnostech BG 800 Opening Gate

Otevření přejezdu dálnice jednoduchým otevřením BG 800 Opening Gate                H2 - Montáž lehce rozebíratelného svodidla BG 800 na  
                                                                                                                                                     rychlostní komunikaci v SDP                          SVODIDLA PRO PŘEJEZDY SDP – Novinka ve stupni zadržení H2

Nově nabízíme schválený typ holandského mobilního ocelového svodidla BARRIERGUARD 800 ve stupni zadržení H2 a BARRIERGUARD 800 Opening Gate ve stupni zadržení H2 pro přejezdy středního dělícího pásu. Jedná se o průběžné svodidlo snadno rozebíratelné nebo otevíratelné pro potřeby rychlého přesměrování dopravy nebo potřeby IZS. Schváleno na základě TP 246/2014 s platností od 1.9.2014. Platné certifikáty a prohlášení o vlastnostech výrobku a schválení od Ministerstva dopravy a ŘSD ČR k použití především na přejezdných pásech středního dělícího pruhu dálnice, rychlostní komunikace nebo silnice I. třídy. Předností je časově rychlý a cenově nejlevnější  tzv."zacvakávací systém" bez nutnosti šroubování oproti obdobným systémům, velké časové úspory při montáži a při otevření přejezdu SDP při přesměrování provozu není potřeba dalšího nákladného technického vybavení.

SVODIDLOVÉ SYSTÉMY voestalpine Œ mají provedeny nárazové zkoušky akreditovanou zkušebnou, přičemž splňují požadavky evropských norem EN 1317-2, 5 a vyhovují všem legislativním požadavkům pro jejich používání na silnicích v České republice. Naše společnost je držitelem certifikátu QMS dle ČSN EN ISO 9001:2009

Technické vybavení společnosti umožňuje provádět související údržbové práce při opravách záchytných zařízení a při odstraňování vzniklých škod na majetku po dopravních nehodách na silnicích, mostních objektech nebo při výměnách svodidel při požadavku zvýšení stupně zadržení. Dodání a instalace všech typů svodidlových systémů v různých stupních zádržností provádíme vlastní strojní technikou a technickým vybavením dle požadavku zákazníka. Montáž je prováděna odborně vlastním strojním a technickým vybavením.