cz gb de sk pl

Schválená systémová řada se svodnicí S2A ve stupni H2 a H3, mobilní pro přesměrování dopravy v T3 W2

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

O NÁS

Svodidla – VESIBA, s.r.o.                                                 Silniční, mostní, zábradelní, mobilní lehce rozebíratelná a otevírací pro přejezdy SDP

Naše obchodní společnost se specializuje na kompletní dodání a montáž všech certifikovaných typů zádržných systémů používaných v oboru silničního stavitelství. Svodidlové systémy jako záchytné bezpečnostní zařízení se používají na všech typech pozemních komunikací, kterými jsou silnice, dálnice, rychlostní komunikace a místní komunikace. Společnost si za dobu svého působení vydobyla významnou pozici na trhu silničního stavitelství a je jedním z předních dodavatelů a montážních společností, která se specializuje na záchytná bezpečnostní zařízení v České republice. Odborná montáž je prováděna na základě platných technických podmínek vlastním technickým vybavením.

NOVINKOU jsou nově schválené technické podmínky TPV 168/2016 voestalpine, které splňují požadavky TP 114 a Dodatku č. 1 k TP 114 ze dne 1.4.2016! Poslední novinkou je schválené oboustranné ocel. svodidlo voestalpine ve stupni zadržení H2 a H3 se svodnicí S2A!

KB2 RH2 C silniční jednostranné voestalpine KB2 RH2 C mostní - zábradelní voestalpine KB2 MH2 C oboustranné voestalpine KB2 MH3 C oboustranné voestalpine

Nové a moderní schválené svodidlové systémy S2 voestalpine jsou s úrovní zadržení H2 a H3 jako jednostranné, oboustranné a mostní. Jsou velice jednoduché pro montáž na pozemní komunikace, výrazně lehčí oproti jiným systémům a tudíž i cenově levnější oproti jiným typům používaných v České republice.

VÝHRADNÍ ZÁSTOUPENÍ SVODIDEL voestalpine

Jsme výhradním smluvním distributorem a zástupcem certifikovaných a schválených rakouských zádržných svodidlových systémů typu voestalpine      v České republice. Nabízíme schválené systémy ve všech stupních zadržení N2, H1, H2, H3, H4 a mobilní pro přesměrování dopravy T3 W2!

Svodidla typu voestalpine tzv. KREMSBARRIER Leitplanken jsou certifikovaná a schválená k použití Ministerstvem dopravy a ŘSD ČR na všech typech pozemních komunikací na základě technických podmínek TPV 168/2016.

VÝHRADNÍ ZÁSTOUPENÍ MOBILNÍCH OCELOVÝCH SVODIDEL H2 otevíracích a rozebiratelných, pro přesměrování dopravy v úrovní zadržení T3 W2laura metaal

Nově výhradně zastupujeme certifikovaná a schválená mobilní ocelová svodidla lehce rozebíratelná BARRIERGUARD 800 a otevíratelná svodidla BARRIERGUARD 800 Opening Gate pro přejezdy středního dělícího pásu, pro rychlé rozebrání nebo otevření přejezdu SDP a potřeby IZS. Nově schválené TPV 246/2016 odpovídají platným TP 114 a Dodatku č. 1 k TP 114 ze dne 1.4.2016!

TPV 246/2016 BG 800 + BG 800 Opening Gate Certifikát BG 800 Opening Gate Prohlášení o vlastnostech BG 800 Opening Gate

   BARRIERGUARD 600 – ocelové mobilní svodidlo pro rozdělení jízdních                H2 - Montáž lehce rozebíratelného svodidla BG 800 na  
                          pruhů a přesměrování dopravy T3 W2                                                            rychlostní komunikaci v SDP                         
 
SVODIDLA PRO PŘEJEZDY SDP – Novinka ve stupni zadržení H2

Nově nabízíme schválený typ holandského mobilního ocelového svodidla BARRIERGUARD 800 ve stupni zadržení H2 a BARRIERGUARD 800 Opening Gate ve stupni zadržení H2 pro přejezdy středního dělícího pásu. Jedná se o průběžné svodidlo snadno rozebíratelné nebo otevíratelné pro potřeby rychlého přesměrování dopravy nebo potřeby IZS. Schváleno na základě TPV 246/2016. Platné certifikáty a prohlášení o vlastnostech výrobku a schválení od Ministerstva dopravy a ŘSD ČR k použití především na přejezdných pásech středního dělícího pruhu dálnice, rychlostní komunikace nebo silnice I. třídy. Předností je časově rychlý a cenově nejlevnější  tzv."zacvakávací systém" bez nutnosti šroubování oproti obdobným systémům, velké časové úspory při montáži a při otevření přejezdu SDP při přesměrování provozu není potřeba dalšího nákladného technického vybavení.

SVODIDLOVÉ SYSTÉMY voestalpine Œ mají provedeny nárazové zkoušky akreditovanou zkušebnou, přičemž splňují požadavky evropských norem EN 1317-2, 5 a vyhovují všem legislativním požadavkům pro jejich používání na silnicích v České republice. Naše společnost je držitelem certifikátu QMS dle ČSN EN ISO 9001:2009

Technické vybavení společnosti umožňuje provádět související údržbové práce při opravách záchytných zařízení a při odstraňování vzniklých škod na majetku po dopravních nehodách na silnicích, mostních objektech nebo při výměnách svodidel při požadavku zvýšení stupně zadržení. Dodání a instalace všech typů svodidlových systémů v různých stupních zádržností provádíme vlastní strojní technikou a technickým vybavením dle požadavku zákazníka. Montáž je prováděna odborně vlastním strojním a technickým vybavením.