cz gb de sk pl

Dodání / Montáž / Opravy / Silniční / Zábradelní / Dočasná / Přejezdy SDP v H2 / Dočasné T3 W2 / Frézování silnic

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

Barrierguard - BG600 - svodidlo pro rozdělení jízdních pruhů

BARRIERGUARD 600 - je mobilní dočasné ocelovo-betonové svodilo pro rozdělení jízdních pruhů a přesměrování dopravy na silnicích a dálnicích certifikované a schválené v požadované úrovni zadržení T3 W2 (nízká vodící stěna na dálnici).

Je to NOVINKA na trhu, která se používá na rozdělení jízdních pruhů, oddělení a přesměrování dopravního proudu v potřebě krátkodobých nebo dlouhodobých uzavírek silnic a dálni např. "Modernizace dálnice D1, opravy a rekonstrukce D11, I/11, D10, D7, D6, D5, D4, D3, D2, D55, D52, D49, D48", schválená Ministerstvem dopravy ČR k použití při opravách silničních a dálničních úseků a přesměrování dopravy mezi jízdními pruhy, splňující veškeré parametry mobilního tzv. "nízkého svodida" nahrazující dočasné přechdné dopravní značení (tzv. "zetka"). Svodidlový systém je jednoduchý, parametrově užší a rychlejší na montáž skládající se z jednotlivých modulů, které jsou vybaveny zástrčným a zásuvným koncem pro jednoduché tzv. "zacvaknutí" mezi jednotlivými díly.                                    

BG 600 - Schválení Ministerstva dopravy

BG600 - Prohlášení o vlastnostech

Nabízíme prodej nebo pronájem dočasných svodidel a montáž T3 W2 nebo jiných typů

Dočasná svodila máme skladem v ČR a provádíme montáž vlastním technickým vybavením!!!

Rychlost montáže oproti jiným systémům je zaručena našimi zkušenostmi při realizaci na dálnicích

Dočasná mobilní ocelovo-betonová svodidla jsou schválena Ministerstvem dopravy ČR a ŘSD ČR na základě rozhodnutí o schválení výrobku na pozemních komunikacích č.j.: 317/2016-120-TN/4 a vyhovují podle technických parametrů požadavkům na modernizaci dálničních úseků. TP 159 DOČASNÁ SVODIDLA - technické podmínky.

Tento systém patří mezi výrobky schválené Ministerstvem dopravy podle § 124 odst. 2c)  zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky ŘSD ČR na dočasné mobilní svodidlo Vyhovuje požadavkům ŘSD ČR (ANO/NE)
DOČASNÁ SVODIDLA - ocelová, ocelovo-betonová, betonová ANO
ÚROVEŃ ZADRŽENÍ nejméně v úrovni zadržení T3 ANO
PRACOVNÍ ŠÍŘKA nejvýše v parametru W3 ANO (tato splňují lepší parametr W2)
KONSTRUKČNÍ ŠÍŘKA v patě může být max. 500 mm ANO (tato má 250 mm)
VÝŠKA musí být min. 500 mm, max. 600 mm ANO (tato má 600 mm)
ODRAZKY musí být vyměnitelné, splňující něm. předpis z r. 1997 ANO
ZKOUŠENO dle směrnice EN 1317-2 ANO
SCHVÁLENÍ MDČR a ŘSD ČR                č.j.: 317/2016-120-TN/4 ) ANO
MONTÁŽNÍ NÁVOD ANO

Jednoduchý svodidlový systém se zástrčným a zasouvacím koncem bez nutnosti šroubování oproti betonovým systémům, jednoduší na nakládání a lepší technické parametry a tudíž i výhodnější cena, bezpečná varianta pro ochranu dělníků a pracoviště při rekonstrukcích dálničních úseků pro potřeby krátkodobé nebo dlouhodobé uzavírky dálničních úseků nahrazující dočasné dopravního značení.

BARRIERGUARD 600 - je mobilní dočasné ocelové svodilo pro rozdělení jízdních pruhů a přesměrování dopravy v úrovni zadržení T3 W2

Je to novinka na trhu, která se používá na rozdělení jízdních pruhů v potřebě krátkodobých uzavírek nebo ochrana pracovníků ve vymezeném pracovním prostoru. Schváleno Ministerstvem dopravy ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR k použití při výstavbě nových připojovacích pruhů, dálničních sjezdů a nadjezdů, při opravách silničních a dálničních úseků, uzavírkách komunikací. BarrierGuard 600 splňuje veškeré parametry dočasného mobilního tzv. "nízkého svodidla" nahrazující přechodné dopravní značení.

SLOŽENÍ DOČASNÉHO MOBILNÍHO OCELOVÉHO SVODIDLA T3 W2 - základní díl (délky 6m), koncový díl, odrazka SPIE

Pro nezávaznou cenovou nabídku, kontaktujte naše obchodní oddělení +420 222 324 482

REFERENCE: Dálnice D10 v úseku Praha - Mladá Boleslav - Liberec, I/11 Hradec Králové - Náchod, Dálnice D7 obchvat Louny a další.

Naše společnost má výhradní zastoupení schválených svodidlových systémů BarrierGuard 800, BarrierGuard 800 Opening Gate a BarrierGuard 600 v České republice a provádí i montáž vlastními pracovníky a holologovaným technickým vybavení pro svodidlové systémy používaným ve státech EU.