cz gb de sk pl

Dodání / Montáž / Opravy / Silniční / Zábradelní / Dočasná / Přejezdy SDP v H2 / Dočasné T3 W2 / Frézování silnic

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

SVODIDLA PRO AREÁLY

SVODIDLA PRO OPLÁŠTĚNÍ HALY

Svodidla jako ochranu vnějšího a vnitřního opláštění dodáváme a montujeme při výstavbách skladových hal, obchodních center, logistických parků, průmyslových areálů, parkovišť a bytových komplexů. Bezpečnostní prvek v podobě svodidel se stále více uplatňuje nejen na silnicích a je možné ho použít k ochraně proti nárazu VOZIDEL, KAMIONŮ, VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ u halových objektů nebo přístaveb různých objektů. Pro výběr typu jsme schopni na základě našich zkušeností z předchozích realizací poradit, který svodidlový systém je vhodný k použítí na vaší stavbě.

OCHRANA PROTI NÁRAZU

 • ochrana vnějšího i vnitřního opláštění halových objektů
 • ochrana technologických zařízení umístěných v areálu
 • ochrana skladovacích prostor a manipulačních ploch
 • ochrana vjezdů, výjezdů, průmyslových vrat, parkovacích stání
 • ochrana parkovacích míst v obchodních centrech
 • ochrana nájezdových ramp do terminálu nakládky kamionů
 • ochrana příjezdových komunikací v logistických areálech
 • ochrana dopravního zařízení, semafory, dopravní značky, návěstidla
 • ochrana objektů podél příjezdových komunikací
 • ochrana reklamních poutačů a pilířů
 • ochrana stožárů elektrického vedení
 • ochrana vodních toků a retenčních nádrží
 • ochrana ocelových konstrukcí
 • ochrana betonových patek u mýtných průjezdů
 • ochrana jiných pevných překážek

DOPORUČENÍ

Svodidla typu voestalpine dle schválených technických podmínek TPV 168/2019 jsou hojně používána při ochraně vnějšího a vnitřního opláštění halových objektů. Obsahují krátké ukončovací prvky, montáž je rychlá a jednoduchá, a proto je jejich použití v místech možného nárazů vysokozdvižných vozíků nebo kamionů velice užitečné. Pokud k nárazu dojde je časově i cenově přijatelnější výměna poškozených prvků svodidel, než nákladná a zpravidla technicky náročnější oprava pláště poškozené budovy nebo haly.

OCELOVÁ NAVÁDĚCÍ OCHRANNÁ SVODIDLA DO SKLADOVÝCH TERMINÁLŮ PRO KAMIONY

VYUŽITÍ SVODIDEL PRO OCHRANU OPLÁŠTĚNÍ - supermarkety, hypermarkety, distribuční centra, bussines centra, logistické areály, parkovací domy, aquacentra, skladovací terminály, haly pro výrobu automobilů, autosalóny.

- typy: KB1 RNC C, KB2 RH1 L, JSAM-4/N2, JSAM-2/H1