cz gb de sk pl

Dodávky, instalace a opravy silničních a zábradelních svodidel, pro haly: N2, H1, H2, H3, H4b, pro prejazdy SDP a mobilné T3 W2

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

ZVODIDLA PRE AREÁLY

ZVODIDLÁ NA OPLÁŠTENIE HALY

Zvodidlá ako ochranu vonkajšieho a vnútorného opláštenia dodávame a montujeme pri výstavbách skladových hál, obchodných centier, logistických parkov, priemyselných areálov, parkovísk a bytových komplexov. Bezpečnostný prvok v podobe zvodidiel sa stále viac uplatňuje nielen na cestách a je možné ho použiť na ochranu proti nárazu VOZIDIEL, KAMIÓNOV, VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV pri halových objektoch alebo prístavbách rôznych objektov. Pre výber typu sme schopní na základe našich skúseností z predchádzajúcich realizácií poradiť, ktorý zvodidlový systém je vhodný na použitie na vašej stavbe.

OCHRANA PROTI NÁRAZU

 • ochrana vonkajšieho i vnútorného opláštenia halových objektov
 • ochrana technologických zariadení umiestnených v areáli
 • ochrana skladovacích priestorov a manipulačných plôch
 • ochrana vjazdov, výjazdov, priemyselných vrát, parkovacích miest
 • ochrana parkovacích miest v obchodných centrách
 • ochrana nájazdových rámp do terminálu nakládky kamiónov
 • ochrana príjazdových komunikácií v logistických areáloch
 • ochrana dopravných zariadení – semafory, dopravné značky, návestidlá
 • ochrana objektov pozdĺž príjazdových komunikácií
 • ochrana reklamných pútačov a pilierov
 • ochrana stožiarov elektrického vedenia
 • ochrana vodných tokov a retenčných nádrží
 • ochrana oceľových konštrukcií
 • ochrana betónových pätiek na mýtnych prejazdoch
 • ochrana iných pevných prekážok

ODPORÚČANIE

Zvodidlá typu voestalpine podľa schválených technických podmienok TPV 168/2016 sa hojne používajú pri ochrane vonkajšieho a vnútorného opláštenia halových objektov. Obsahujú krátke ukončovacie prvky, montáž je rýchla a jednoduchá a preto je ich použitie v miestach možného nárazu vysokozdvižných vozíkov alebo kamiónov veľmi užitočné. Pokiaľ k nárazu dôjde, je časovo i cenovo prijateľnejšia výmena poškodených prvkov zvodidiel, ako nákladná a spravidla technicky náročnejšia oprava plášťa poškodenej budovy alebo haly.

VYUŽITIE ZVODIDIEL NA OCHRANU OPLÁŠTENIA – supermarkety, hypermarkety, biznis centrá, logistické areály, parkovacie domy, aquacentrá, skladovacie terminály, haly na výrobu automobilov, autosalóny.