cz gb de sk pl

Dodávky, instalace a opravy silničních a zábradelních svodidel, pro haly: N2, H1, H2, H3, H4b, pro prejazdy SDP a mobilné T3 W2

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

VOESTALPINE

VESIBA, s.r.o.

DISTRIBÚTOR ZVODIDIEL Voestalpine a Arcelor Mittal v ČR

Spoločnosť VESIBA, s.r.o. je v Českej republike so sídlom v Prahe distribútorom zvodidlových systémov rakúskeho výrobcu záchytných bezpečnostných zariadení Voestalpine aj českejho výrobca Arcelor Mittal, používaných v cestnom staviteľstve v Českej republike. Firma Voestalpine Straßensicherheit GmbH, sa špecializuje na výrobu záchytných zvodidlových systémov označovaných ako „KREMSBARRIER“ spĺňajúcich prísne požiadavky na výrobnú kvalitu všetkých konštrukčných dielov. Všetky prvky sa vyvíjajú a vyrábajú modernými technológiami priamo vo výrobnom závode v Rakúsku. Koncern Voestalpine AG je popredným celosvetovým producentom a zároveň výrobcom mnohých oceliarskych výrobkov používaných v strojárenstve, v stavebníctve, automobilovom priemysle, logistike, do ktorého skupiny patrí aj výrobca cestných a mostných záchytných systémov, ktoré zahŕňajú široké spektrum úrovní zachytenia N2, H1, H2, H3, H4b s mnohými variantmi pracovných šírok.

SCHVÁLENIE PRE ZVODIDLÁ

Zvodidlá Voestalpine a Arcelor Mittal sú riadne certifikované a odskúšané podľa EN 1317-2, 5. Ich kvalita bola overená nárazovými skúškami akreditovanou skúšobňou v EÚ, majú platné CE certifikáty, sú schválené na použitie na všetky typy pozemných komunikácií Riaditeľstvom ciest a diaľnic ČR a Ministerstvom dopravy ČR, pričom zvodidlové systémy Voestalpine a Arcelor Mittal majú schválené technické podmienky a teda spĺňajú všetky legislatívne požiadavky na ich používanie na všetkých typoch pozemných komunikácií v Českej republike (pozrite schválenie pri kliknutí na typ zvodidla).

ZVODIDLOVÉ SYSTÉMY Voestalpine a ARCELOR MITTAL MÁME NA SKLADE V ČR IHNEĎ NA ODBER

* Vyššie uvedené schválenia boli nahradené samostatnými schvaľovacími protokolmi MDČR na základe zmeny TP 114 a Dodatku č. 1 k TP 114 zo dňa 1. 4. 2016, ktoré nájdete v Tabuľke typov zachytenia pri každom zvodidlovom systéme.

ZVODIDLÁ VO VŠETKÝCH STUPŇOCH ZACHYTENIA

Záchytné bezpečnostné systémy voestalpine sú schválené vo všetkých stupňoch zachytenia N2, H1, H2, H3, H4b. Tieto zvodidlá umožňujú široký výber typu zvodidlového systému už v príprave projektovania stavby, ktoré obsahujú široké spektrum pracovných šírok pre rôzne situácie. Ich použitie umožňuje komplexné riešenie od jednoduchého vyhotovenia systému, po časovú rýchlosť montáže a celkové cenové úspory pri realizácii a to v požadovanej kvalite. Zvodidlá typu Voestalpine KREMSBARRIER a ArcelorMittal NH4 sú certifikované a na ich usadzovanie na cestách a mostných objektoch sú schválené Ministerstvom dopravy ČR a Ředitelstvom silnic a dálnic ČR na základe technických podmienok. Voestalpine ponúka možnosť výberu z mnohých typov certifikovaných zvodidiel i so spodnou ochrannou zvodnicou alebo s prídavným držadlom na zvodidlo alebo s ochranným prvkom pre motocyklistov (KB1 RN2 V bikePROTECT).

Cenovo najlacnejší schválený mostný zvodidlový systém KB1 RH1 C v úrovni zachytenia H1 (mosty, rímsy, priepusty).

ZVODIDLÁ SO ZNAČKOU CE

Všetky nami ponúkané cestné, mostné a zábradľové zvodidlá voestalpine boli riadne odskúšané nárazovými skúškami akreditovaným skúšobným ústavom, majú platné certifikáty vydané európskym certifikačným orgánom s označením CE a sú schválené na používanie na všetkých typoch pozemných komunikácií, spĺňajú všetky požiadavky platných ČSN a EN. Zvodnice voestalpine majú profily typu S1, S2A, S3, ktoré majú prechodové diely, a teda je možné ich napájať aj na rôzne typy zvodidlových systémov. Pre ukážky z niektorých realizácií prejdite do oddielu Fotogaléria.

INŠTALÁCIA A PREDAJ ZVODIDIEL

Naša spoločnosť vykonáva dodávky, zatĺkania, inštalácie, montáže na cesty I., II. III. triedy, diaľnice, miestne komunikácie, parkovacie domy, cyklistické chodníky, parkoviská, halové a skladové areály. Technické zázemie a strojové vybavenie umožňuje vykonávať i niektoré súvisiace údržbové práce na dopravných zariadeniach pri odstraňovaní vzniknutých škôd na majetku správcov pozemných komunikácií po dopravných nehodách. Naše služby využívajú popredné stavebné spoločnosti z odboru cestného staviteľstva a investori. Pre bližšiu predstavu prejdite do oddielu Referencie.