cz gb de sk pl

Dodávky, instalace a opravy silničních a zábradelních svodidel, pro haly: N2, H1, H2, H3, H4b, pro prejazdy SDP a mobilné T3 W2

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

O NÁS

Zvodidlá – VESIBA, s.r.o.                                         Cestné, dočasné, mostné, zábradľové, ľahko rozoberateľné a otváracie na prejazdy SDP

Naša obchodná spoločnosť sa špecializuje na kompletné dodanie a montáž všetkých certifikovaných typov záchytných systémov používaných v odbore cestného staviteľstva. Zvodidlové systémy ako záchytné bezpečnostné zariadenia sa používajú na všetkých typoch pozemných komunikácií, ktorými sú cesty, diaľnice, rýchlostné komunikácie a miestne komunikácie. Spoločnosť si za obdobie svojho pôsobenia vydobyla významnú pozíciu na trhu cestného staviteľstva a je jedným z popredných dodávateľov a montážnych spoločností, ktorá sa špecializuje na záchytné bezpečnostné zariadenia v Českej republike. Odborná montáž sa vykonáva na základe platných technických podmienok vlastným technickým vybavením

KB2 RH2 C cestné jednostranné voestalpine

KB2 RH2 C mostné – zábradľové voestalpine

KB2 MH2 C obojstranné voestalpine

KB2 MH3 C obojstranné voestalpine

Nové a moderné schválené zvodidlové systémy Voestalpine a ArcelorMittal sú s úrovňou zachytenia H2 a H3 ako jednostranné, obojstranné a mostné. Sú veľmi jednoduché na montáž na pozemné komunikácie, výrazne ľahšie oproti iným systémom a teda i cenovo lacnejšie oproti iným typom používaným v Českej republike.

PRODEJ a MONTAŽ ZVODIDIEL Voestalpine a ArcelorMittal

ArcelorMittal Ostrava a.s.

Sme prodejcom certifikovaných a schválených rakúskych záchytných zvodidlových systémov typu Voestalpine a ArcelorMittal v Českej republike. Ponúkame schválené systémy vo všetkých stupňoch zachytenia N2, H1, H2, H3, H4. Naša spoločnosť je držiteľom certifikátu QMS podľa ČSN EN ISO 9001:2016. Zvodidlá typu voestalpine tzv. KREMSBARRIER a tzv. NH4 ARCELOR MITTAL sú certifikované a schválené na použitie Ministerstvom dopravy a ŘSD ČR na všetkých typoch pozemných komunikácií na základe schválených technických podmienok ŘSD a MDČR.

VÝHRADNÉ ZASTÚPENIE SPIE – OCEĽOVÝCH MOBILNÝCH ZVODIDIEL H2 otváracích a ľahko rozoberateľných, a novo i dočasných oceľových zvodidiel na presmerovanie dopravy v úrovní zachytenia T3 W2, novo schválené ŘSD ČR a MDČR zo dňa 8. 12. 2016! Novo výhradne zastupujeme certifikované a schválené mobilné oceľové zvodidlá ľahko rozoberateľné BARRIERGUARD 800 a otvárateľné zvodidlá BARRIERGUARD 800 Opening Gate na prejazdy stredného deliaceho pásu, pre rýchle rozobratie alebo otvorenie prejazdu SDP a potreby IZS v úrovni zachytenia H2 (TPV 246/2016).

Schválenie ŘSD + MD ČR – BG 600 dočasné

TPV 246/2016 BG 800 + BG 800 Opening Gate

Certifikát BG 800

Vyhlásenie o vlastnostiach BG 800

 

   BARRIERGUARD 600 – dočasné oceľové mobilné zvodidlo na                            BARRIERGUARD 800 – montáž ľahko rozoberateľného zvodidla 

     rozdelenie jazdných pruhov a presmerovanie dopravy T3 W2                        v úrovni zachytenia H2 na diaľnici v úseku prejazdu SDP (dĺžka 120 m)                         

 

BARRIERGUARD 600 – je mobilné dočasné oceľové zvodidlo na rozdelenie jazdných pruhov a presmerovanie dopravy v úrovni zachytenia T3 W2

Je to novinka na trhu, ktorá sa používa na rozdelenie jazdných pruhov pri potrebe krátkodobých alebo dlhodobých uzávierok pozemných komunikácií napr. „Modernizácia diaľnice D1“, sú schválené ŘSD ČR a MDČR na použitie pri opravách cestných a diaľničných úsekov, spĺňajú všetky parametre dočasného mobilného tzv. „nízkeho zvodidla“ nahradzujú dopravné označovanie. ZLOŽENIE DOČASNÉHO OCEĽOVÉHO ZVODIDLA – základný diel (dĺžka 6 m), koncový diel, odrazka.

Ponúkame predaj alebo prenájom oceľových dočasných zvodidiel T3 W2

Dočasné mobilné oceľové zvodidlá sú schválené Ministerstvom dopravy ČR na základe rozhodnutia o schválení MDČR č. j.: 317/2016-120-TN/4 a vyhovujú podľa technických parametrov požiadavkám na modernizáciu diaľničných úsekov (napr. Modernizácia diaľnice D1, rekonštrukcia ciest):

Požiadavky ŘSD ČR na dočasné mobilné zvodidlá

Vyhovujú požiadavkám (ÁNO/NIE)

DOČASNÉ ZVODIDLÁ – oceľové, oceľovo-betónové, betónové

ÁNO

ÚROVEŇ ZACHYTENIA najmenej musí mať úroveň T3

ÁNO

PRACOVNÁ ŠÍRKA najviac v parametri W3

ÁNO (tieto spĺňajú lepší parameter W2)

KONŠTRUKČNÁ ŠÍRKA v päte môže byť max. 500 mm

ÁNO (táto má 250 mm)

VÝŠKA musí byť min. 500 mm, max. 600 mm

ÁNO (táto má 600 mm)

ODRAZKY musia byť vymeniteľné, spĺňajúce nem. predpis z r. 1997

ÁNO

SKÚŠANÉ podľa smernice EN 1317-2

ÁNO

SCHVÁLENIE MDČR a ŘSD ČR

ÁNO

MONTÁŽNY NÁVOD

ÁNO

Jednoduchý zvodidlový systém so zástrčným a zasúvacím koncom bez nutnosti skrutkovania oproti betónovým systémom, jednoduchší na nakladanie a s lepšími technickými parametrami a teda aj s výhodnejšou cenou, bezpečný variant na ochranu robotníkov a pracoviska pri rekonštrukciách diaľničných úsekov pre potreby krátkodobej alebo dlhodobej uzávierky diaľničných úsekov nahradzujúci dočasné dopravné značenie.

ZLOŽENIE DOČASNÉHO MOBILNÉHO OCEĽOVÉHO ZVODIDLA – základný diel (dĺžka 6 m), koncový diel, odrazka.

ZVODIDLÁ NA PREJAZDY SDP – Novinka v stupni zachytenia H2 na prejazdy SDP

Novo ponúkame schválený typ holandského mobilného oceľového zvodidla BARRIERGUARD 800 v stupni zachytenia H2 a BARRIERGUARD 800 Opening Gate v stupni zachytenia H2 na prejazdy stredného deliaceho pásu. Ide o priebežné zvodidlo ľahko rozoberateľné alebo otvárateľné pre potreby rýchleho presmerovania dopravy alebo potreby IZS. Schválené na základe TPV 246/2016. Platné certifikáty a vyhlásenia o vlastnostiach výrobku a schválenia od Ministerstva dopravy a ŘSD ČR na použitie predovšetkým na prejazdných pásoch stredného deliaceho pruhu diaľnice, rýchlostnej komunikácie alebo cesty I. triedy. Prednosťou je časovo rýchly a cenovo výhodný tzv. „zacvakávací systém“ bez nutnosti skrutkovania oproti obdobným systémom, veľké časové úspory pri montáži a pri otvorení prejazdu SDP pri presmerovaní prevádzky nie je potrebné ďalšie nákladné technické vybavenie.

Technické vybavenie spoločnosti umožňuje vykonávať súvisiace údržbové práce pri opravách záchytných zariadení a pri odstraňovaní vzniknutých škôd na majetku po dopravných nehodách na cestách, mostných objektoch alebo pri výmenách zvodidiel pri požiadavke na zvýšenie stupňa zachytenia. Dodanie a inštalácia všetkých typov zvodidlových systémov v rôznych stupňoch zachytenia vykonávame vlastnou strojovou technikou a technickým vybavením podľa požiadavky zákazníka. Montáž sa vykonáva odborne vlastným strojovým a technickým vybavením.