cz gb de sk pl

Dodávky, instalace a opravy silničních a zábradelních svodidel, pro haly: N2, H1, H2, H3, H4b, pro prejazdy SDP a mobilné T3 W2

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

Barrierguard

BARRIERGUARD – ZVODIDLO OTVÁRACIE NA PREJAZDY

Schválené mobilné otváracie zvodidlá v ČR na prejazdy SDP v stupni zachytenia H2 novo schválené podľa platných TP 114 schváleného od 04/2018!

Schválené podľa TPV 246/2016 v úrovni zachytenia H2

BARRIERGUARD 800 Opening Gate na prejazdy SDP je obojstranný zvodidlový systém s integrovanou otváracou bránou priamo vo zvodidlovom systéme v stupni zachytenia H2, tento typ je schválený ŘSD a MDČR podľa nových a platných európskych noriem podľa TPV 246/2016. Zvodidlo je možné použiť na rýchle otvorenie prejazdu stredného deliaceho pásu v prípade potreby presmerovania vedenia dopravy alebo pre potreby IZS.laura metaal

Ide o najrýchlejší spôsob otvorenia prejazdu stredného deliaceho pásu diaľnice alebo rýchlostnej komunikácie na českom trhu v stupni zachytenia H2, ktoré umožňuje otvorenie stredného deliaceho pásu okamžite bez použitia ťažkej techniky. Pre bližšie informácie o tomto novom zvodidle nás kontaktujte.

Schválenie Ministerstva dopravy – BG 800 Opening Gate

Certifikát BG 800 Opening Gate

Vyhlásenie o vlastnostiach BG 800 Opening Gate