cz gb de sk pl

INSTALACJA STALOWYCH DROGOWYCH I BARIEROWYCH PROWADNIC: N2, H1, H2, H3, H4b, T3 W2

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

Barrierguard

BARRIERGUARD - BARIERA OTWIERANA DO PRZEJAZDÓW

Posiadająca homologację w CZ otwierana bariera do przejazdów dla pojazdów specjalnych ze stopniem energochłonności  H2 zatwierdzona aktuallnie wg  TP 114 zatwierdzonego  od 04/2018 !

Zatwierdzono wg TPV 246/2016 w stopniu energochłonności  H2

BARRIERGUARD 800 Opening Gate do przejazdów pojazdów specjalnych SDP to dwustronny system barierowy z zintegrowaną bramą w systemie barierowym ze stopniem energochłonności H2, typ ten jest zatwierdzony przez Dyrekcję Dróg i Autostrad ŘSD i MDČR zgodnie z nowymi obowiązującymi normami europejskimi wg TPV 246/2016. Barierę można stosować do szybkiego otwierania na czas przejazdu przez środkowy pas oddzielający w przypadku potrzeby przekierowania ruchu lub na potrzeby przejazdu pojazdów specjalnych IZS.

laura metaal

To najszybszy sposób otwierania przejazdu przez środkowy pas oddzielający na autostradach lub drogach szybkiego ruchu na czeskim rynku ze stopniem energochłonności H2, umożliwiający otwarcie środkowego pasa oddzielającego natychmiast bez konieczności użycia specjalnych narzędzi i maszyn. Celem uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z nami.

Zatwierdzenie Ministerstwa Transportu - BG 800 Opening Gate

Certyfikat BG 800 Opening Gate

Oświadczenie o właściwościach technicznych BG 800 Opening Gate