cz gb de sk pl

INSTALACJA STALOWYCH DROGOWYCH I BARIEROWYCH PROWADNIC: N2, H1, H2, H3, H4b, T3 W2

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

URZĄDZENIA MASZYNOWE I TECHNIKA

MASZYNY I MONTA ZOWE WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

Firma VESIBA s.r.o. podczas prac od początku korzysta z własnego sprzętu technicznego i maszyn. Dysponujemy kilkoma homologowanymi maszynami specjalizującymi się w wbijaniu słupków barierowych oraz do montażu barier drogowych stosowanych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Do transportu materiału i sprzętu korzystamy z własnych przeznaczonych do tego samochodów ciężarowych. W oparciu o nasze zaplecze i wyposażenie techniczne jesteśmy zdolni zamontować duże ilości metrów bieżących barier w krótkim czasie, w maksymalnej możliwej jakości z uwzględnieniem warunków lokalnych terenu oraz wymagań technicznych ze strony zamawiającego lub inwestora. Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów autostradowych w Republice Czeskiej i zagranicą.

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

Różnorodność naszego wyposażenia i sprzętu jest dostosowana do rodzajów i sposobów wbijania do podłoża, a następnie montażu barier zarówno na odcinkach prostych dróg i autostrad, w zakrętach, w pasach krawędziowych i środkowych lub w terenie trudno dostępnym. Osiągamy maksymalnie wysokie poziomy, które możemy zapewnić dzięki różnorodności naszego sprzętu technicznego i maszyn.

MASZYNY TECHNICZNE

 • WŁASNE KAFARY do profili słupków V, C, U, UE, IPE, SIGMA, HEA
 • WYSUWANE RAMIONA na odległość 2,5 m z jednego miejsca na równoległe odcinki
 • KAFARY SPECJALNE do odległości ponad 4,5 m z jednego miejsca naprawy
 • RĘCZNE MŁOTY
 • WŁASNE POJAZDY CIĘŻAROWE z dźwigiem hydraulicznym
 • POJAZDY DO SPECJALNEGO MONTAŻU z kompletnym wyposażeniem montażowym
 • ZESTAWY WIERCĄCE do montażu poręczy
 • CENTRALE PRZENOŚNE

MONTAŻ BARIER DROGOWYCH

 • WBIJANIE słupków do nasypu, powierzchni asfaltowych, trudnego podłoża
 • INSTALACJA barier jednostronnych do krawędzi lub w pasie środkowym odcinka drogowego N2, H1, H2, H3, H4b
 • MONTAŻ do środkowego pasa drogowego dwustronnych z zabezpieczeniem przed podjeżdżaniem
 • MONTAŻ  prostych w demontażu barier do SDP w klasie energochłonności H2
 • MONTAŻ  tymczasowych barier do SDP w klasie energochłonności H2
 • DODATKOWA PORĘCZ jako certyfikowany dodatek do barier
 • WYŁĄCZNE PRZEDSTAWICIELSTWO austriackiego i holenderskiego producenta
 • AMORTYZATORY UDERZENIA na komunikacjach
 • PODŁACZENIE do istniejącego systemu barier z elementem przejściowym
 • ZAKOŃCZENIE z długiej lub krótkiej końcówki lub końcówką zaokrągloną
 • wyszkolony zespół pracowników u producenta
 • dysponujemy wieloma brygadami montażowymi

MONTAŻ TYMCZASOWYCH NARIER STALOWYCH

 • DZIERŻAWA lub SPRZEDAŻ tymczasowych stalowych barier do zamknięć dróg lub przekierowania ruchu (na magazynie)
 • WYŁĄCZNE PRZEDSTAWICIELSTWO obecnie homologowanych stalowych barier BARRIERGUARD 600 z poziomem energochłonności T3 W2
 • MONTAŻ i DEMONTAŻ  przy pomocy własnego sprzętu
 • DODATKOWE DOBOJNIKI w kolorze pomarańczowym

MONTAŻ BARIER MOSTOWYCH I Z PORĘCZAMI

 • MOCOWANIE słupków do gzymsów H1, H2, H3, H4 (0 mm - 120 mm, 0 mm - 150 mm)
 • WIERCENIE otworów i dziur w betonie
 • OCHRONA ANTYKOROZYJNA odcienie ocynk lub kolor RAL
 • WYPEŁNIENIA pionowe, poziome, sieci, z poliuretanu, bez wypełnień

NAPRAWY PO WYPADKACH SAMOCHODOWYCH

 • NAPRAWY i wymiany wszystkich elementów barier po wypadkach samochodowych łącznie z załatwieniem koniecznych formalności z biurami ubezpieczeń.

DEMONTAŻ BARIER I PORĘCZY

 • DEMONTAŻ  systemów barier niespełniających wymagań

Dostarczamy i montujemy homologowane systemy barierowe wraz z austriackim systemem barier typu  voestalpine, holenderskim przenośnym systemem producenta  LAURA METAAL którego jako jedyni reprezentujemy w Republice Czeskiej.

Wszystkie elementy użytkowanych systemów  barier dla naszych klientów są przygotowane do NATYCHMIASTOWEGO ODBIORU  na magazynie w Republice Czeskiej