cz gb de sk pl

INSTALACJA STALOWYCH DROGOWYCH I BARIEROWYCH PROWADNIC: N2, H1, H2, H3, H4b, T3 W2

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

USŁUGI

INSTALACJA BARIER STALOWYCH DROGOWYCH
I Z PORĘCZAMI

DOSTAWA I SPRZEDAŻ NA TERENIE CAŁEJ REPUBLIKI CZESKIEJ I SŁOWACJI

 • bariery mostowe i z poręczami z certyfikatami zatwierdzonymi dla barier typu stalowego VOESTALPINE i ARCELOR MITTAL dla klientów są dostępne NATYCHMIAST NA TERENIE REPUBLIKI CZESKIEJ  (typ zatwierdzony przez Ministerstwo Transportu  ŘSD ČR do stosowania na wszystkich typach dróg)
 • stalowe tymczasowe bariery (sprzedaż lub dzierżawa) BARRIERGUARD 600 z poziomem energochłonności T3 W2  do przebudowy odcinków autostradowych, przekierowania ruchu i transportu spełniają wymagania  ŘSD ČR i MDČR (NOWOŚĆ na rynku)
 • bariery stalowe szybkie w demontażu BARRIERGUARD 800 klasa  H2 do przejazdów pojazdów specjalnych SDP dla potrzeb służba autostradowych (holenderskie) nowość wg TPV 246/2016, zatwierdzone przez  ŘSD ČR a MDČR, spełniają wymagania PPK-SVO 01/2016 a TP 114 z 04/2018 (NOWOŚĆ na rynku)
 • bariery stalowe otwierane BARRIERGUARD 800 Opening Gate klasa  H2 do przejazdów pojazdów specjalnych SDP dla potrzeb służba autostradowych (holenderskie) nowość wg TPV 246/2016, zatwierdzone przez  ŘSD ČR a MDČR, spełniają wymagania PPK-SVO 01/2016 a TP 114 z 04/2018 (NOWOŚĆ na rynku)
 • bariery stalowe NH4, AM (czeskie), na magazynie
 • bariery stalowe NH3, VARIOGUARD (niemieckie),
 • ruchome do przejazdów  SDP BARRIERGUARD 800, BARRIERGUARD 800 Opening Gate (holenderskie)
 • ruchome tymczasowe do przekierowania ruchu  BARRIERGUARD 600 (holenderskie)
 • betonowe bariery NEW YERSEY
 • bariery drogowe i z poręczami voestalpine z certyfikowaną poręczą
 • bariery z poręczami - mosty, mostki, przepusty KB1 RH2 K, KB2 RH2 C, KB2 RH2 K, KB1 RH3, KB3 RH3 V, KB3 RH4 V, JSAM, OSAM
 • wypełnienia do poręczy - pionowe pręty, poziome pręty, polikarbonat
 • dodatkowo homologowana poręcz do bariery prowadzącej wzdłuż chodnika
 • nietypowa, specjalna modernizacja i produkcja
 • bariera betonowa NEW JERSEY - jednostronne, dwustronne, końcowe
 • materiał łączący - śruby, podkładki, nakrętki
 • słupki z tworzywa do wskazania kierunku ruchu, odblaskowe odbojniki na bariery ochronne, zielone słupki z tworzywa chroniące przed odblaskiem słońca.
 • możliwość zakupu i magazynowania materiału wraz z rabatem przed realizacją budowy.
 • mocowanie do bariery z poręczą, bariera mostowa, poręcz
 • płoty wokół autostrad, obiektów halowych, elektrowni fotowoltanicznych

WBIJANIE:

 • słupków w środkowym pasie dzielącym pasy ruchu
 • słupków do filarów mostowych, bram opłat za przejazd, do podjazdów i przepustów drogowych
 • słupków do pasa skrajnego jezdni
 • słupków  z profilami  V, C, U, UE, IPE, SIGMA, HEA
 • słupków do podłoża asfaltowego
 • słupków do ścian z gabionu
 • słupków do podłoża na farmach fotowoltanicznych FVE

MONTAŻ NA DROGACH I MOSTACH

 • homologowanych stalowych barier drogowych i mostowych przy pomocy własnego sprzętu
 • homologowanych barier z poręczami wraz z mocowaniem i podmurówką
 • homologowanych tymczasowych barier ruchomych do podziału pasów drogowych podczas przebudowy i modernizacji
 • poziomowanie i pionowanie barier
 • barier dostarczonych przez zamawiającego
 • słupków plastikowych, nadstawek i odbojiników
 • dodatkowych certyfikowanych poręczy
 • amortyzatorów uderzenia od 80 do 110
 • płoty chroniące przed zwierzętami

Demontaż

 • barier wraz z ich odwiezieniem  i likwidacją
 • tymczasowych barier stalowych i betonowych
 • poręczy i barier z poręczami podczas ich wymiany
 • indywidualne wykorzystanie zgodnie z życzeniem zamawiającego

NAPRAWY PO WYPADKACH SAMOCHODOWYCH:

 • stalowe bariery drogowe NH, JSNH4, OSNH4, JSNH3, OSNH3, ZSNH4, MS4, JSAM, OSAM, VOEST-ALPINE, KB1 RN2 C (listwa 6m), KB1 RN2 V, KB1 RN2 V bikePROTECT, KB1 RH1 C (listwa 4m+6m), KB2 RH2 C (JEDNOSTRONNE) KB1 RH1 B, KB1 RH1 V, KB1 RH2, KB1 MH2, KB2 MH2 C (DWUSTRONNE), KB1 RH2 MÜF (przejazd - pas dzielący, KB1 RH2, KB1 RH2 K, KB1 RH3, KB1 MH3, KB2 MH3 C (DWUSTRONNE), KB1 RH3, KB3 RH2, KB3 RH2 B, KB3 RH3 V, KB3 RH4, KB3 RH4 V, KB2 RH2 C, KB2 MH2 C (DWUSTRONNE), KB2 MH3 C (DWUSTRONNE), BARRIERGUARD 800 (ŁATWE W DEMONTAŻU DWUSTRONNE), BARRIERGUARD 800 Opening Gate (ŁATWE W DEMONTAŻU DWUSTRONNE OTWIERANE), BARRIERGUARD 600 (RUCHOME, TYMCZASOWE DO PRZEKIROWANIA RUCHU T3 W2) 
 • stalowe bariery drogowe voestalpine naprawiamy do 48 godzin ponieważ większość części posiadamy mamy na magazynie.

Wykonujemy dostawy, prace montażowe i naprawy systemów barierowych na autostradzie D1, drogach I, II,  III kategorii oraz na drogach lokalnych. Niektóre prace związane z utrzymaniem podczas napraw urządzeń bezpieczeństwa z powodu szkód powstałych podczas wypadków samochodowych. Z naszych usług korzystają przodujące firmy budowlane z branży budowy dróg.