cz gb de sk pl

Dodání / Montáž / Opravy / Silniční / Zábradelní / Dočasná / Přejezdy SDP v H2 / Dočasné T3 W2 / Frézování silnic

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

SLUŽBY

INSTALACE OCELOVÝCH SILNIČNÍCH
A ZÁBRADELNÍCH SVODIDEL,
FRÉZOVÁNÍ PLOCH KOMUNIKACÍ A ZAMETENÍ POVRCHŮ SILNIC A DÁLNIC

REALIZUJEME MONTÁŽ, DODÁNÍ A PRODEJ SVODIDEL PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE I NA SLOVENSKU:

 • Silničních, mostních a zábradelních certifikovaných a schválených ocelových svodidel typu VOESTALPINE a LIBERTY (dříve ARCELOR MITTAL ) máme pro naše zákazníky IHNED SKLADEM v ČR
 • ocelových dočasných svodidel - svodidla pro zvláštní použití - (prodej nebo pronájem) BARRIERGUARD 600 v úrovni  zadržení T3 W2 pro rekonstrukce dálničních úseků, pro přesměrování provozu a dopravy, vyhovuje požadavkům na mobilní dočasná svodidla a jsou schválena ŘSD ČR a MDČR, IHNED SKLADEM (NOVINKA)
 • ocelových svodidel lehce rozebíratelných svodidel BARRIERGUARD 800 v H2 pro přejezdy SDP a potřeby IZS (holandský) nově v TPV 246/2022, schváleno ŘSD ČR a MDČR, plní požadavky PPK-SVO 01/2016, 09/2019 a TP 114, 203
 • ocelových svodidel otevíratelných (s otevírací částí) BARRIERGUARD 800 Opening Gate ve stupni zadržení H2 pro přejezdy SDP a potřeby IZS (holandský) nově v TPV 246/2022, schváleno ŘSD ČR a MDČR, plní požadavky PPK-SVO 01/2016, 09/2019 a TP 114, 203
 • svodidel nejvyšších tříd typu VOEST-ALPINE TPV 168 (rakouský), poskytujeme možstevní slevy - skladem
 • ocelových svodidel LIBERTY OSTRAVA TP 167/2015 NH4, AM (česká) - skladem
 • N2 - JSNH4/N2, sloupek po 4m (skladem), JSAM-4/N2 sloupek po 4m (skladem), JSA-AM-4/H1  (skladem)
 • H1 - JSNH4/H1, sloupek po 2m (skladem), JSAM-2/H1 sloupek po 2m (skladem), JSAM-M/H1 (motosvodidla)
 • H1 - JSA-AM-4/H1 (skladem) 
 • H2 - JSNH4/H2, sloupek po 2m (skladem), JSAM-2/H2 sloupek po 2m (skladem), JSA-AM-1/H2  sloupek po 2m
 • H2 - J3A-1,3/H2-1 (skladem)   
 • H3 - JSNH4/H3, sloupek po 2m (skladem), OSNH4/H3 sloupek po 2m (skladem)
 • ocelových svodidel NH3, VARIOGUARD (Německý),
 • mobilní oboustranné pro přejezdy SDP BARRIERGUARD 800, BARRIERGUARD 800 Opening Gate (holandský)
 • mobilní dočasné svodidlo pro přesměrování dopravy BARRIERGUARD 600 (holandský)
 • betonových svodidel NEW JERSEY (různé typy výrobců)
 • ocelových silničních a zábradelních svodidel, různé  pracovní šířky voestalpine s certifikovaných přídavným madlem
 • zábradelních svodidel - mosty, mostky, propustky KB1 RH2 K, KB2 RH2 C, KB2 RH2 K, KB1 RH3, KB3 RH3 V, KB3 RH4 V
 • JSAM-N2, JSAM-H1, OSAM-H2, OSNH4-H3, JSNH4-N2, JSNH4-H1, JSNH4-H2, JSNH4-H3, MS4/H2, ZMS4/H2, ZMS4/H3
 • zábradelní výplně – svislé tyče, vodorovné tyče, sítě, polykarbonát
 • dodatečné schválené madlo k umístění na svodidlo vedoucí podél chodníku
 • atypická speciální úprava a výroba
 • betonové svodidlo NEW JERSEY – jednostranné, oboustranné, koncové (různé výšky dle požadavku)
 • spojovací materiál na svodidla - šrouby, podložky, matice (sloupky, pásnice, výplně, distanční prvky, madla)
 • směrových plastových sloupků a reflexních odrazek na svodidla, plastových sloupků zelených proti oslnění
 • možnost nákupu a uskladnění materiálu se slevou před realizací stavby
 • kotvení pro zábradelní svodidlo, mostní svodidlo, zábradlí
 • montáže záchytných systémů zajišťujeme v ČR i ve státech EU 
 • dřevo-ocelové svodidlo k památkám
 • výškové náběhy, koncovky, oblouky, koncové terminály
 • oplocení okolo dálnic, halových objektů, FVE elektrárny
 • frézování silnic a dálnic, frézování a opravy živičných krytů, asfaltových ploch, betonových povrchů
 • nová silniční fréza na dopravní plochy (frezovanie asfaltu, živičný povrch, cementobetonový kryt)

BERANĚNÍ:

 • sloupků do středního dělícího pásu dálnice
 • sloupků do krajového pásu silnice
 • sloupků k mostním pilířům, mýtným portálům, podjezdům, k propustkům
 • sloupků profily V, C, U, UE, IPE, SIGMA, HEA
 • sloupků do asfaltových podloží
 • sloupků do gabionových stěn
 • sloupků k protihlukovým stěnám
 • sloupků do podloží pro fotovoltaické elektrárny FVE

MONTÁŽ NA SILNICE A MOSTY:

 • montujeme originální schválená silniční a zábradelní ocelová silniční svodidla vlastní technikou (záchytné bezpečnostné zariadenia)
 • schválených zábradelních svodidel včetně kotvení a podmazávky
 • schválených a certifikovaných - dálniční svodidla (zvodidlá, zvodidlo)
 • schválených dočasných mobilních svodidel pro rozdělení jízdních pruhů při rekonstrukcích a modernizacích
 • výškové a směrové rovnání svodidel
 • svodidel (zvodidla) dodaných objednatelem
 • plastových sloupků, nástavců a odrazek
 • moto svodidla do zatáček
 • ochrana železnic a budov při využití svodidlových koncovek
 • mobilní zábrany a otevírací brány ze svodidel
 • clony proti oslnění
 • přídavných certifikovaných madel
 • tlumiče nárazu 80P, 80V až 110V, 110P a další ochranné prvky silnic a dálnic
 • oplocení proti zvěři

DEMONTÁŽ:

 • použitých svodidel včetně jejich odvozu a likvidace
 • dočasných ocelových a betonových svodidel
 • zábradlí a zábradelních svodidel, mostní svodidla při výměně
 • lanová svodidla
 • individuální využití dle přání objednatele

​PRONÁJEM TAHAČE S PODVALNÍKEM nebo NÁKLADNÍ VOZIDLO S HYDRAULICKOU RUKOU:

 • Nově nabízíme pro objednatele odvoz velké mechanizace naším tahačem MB s podvalníkem Kassbohrer na jakékoliv místo v ČR (cena je stavovena individuálně)
 • Nově nabízíme pro objednatele odvoz různých typů materiálů našimi několika nákladními vozidly s hydraulickou rukou na jakékoliv místo v ČR (cena je stanovena individuálně) 

OPRAVY PO DOPRAVNÍCH NEHODÁCH:

 • ocelová silniční svodidla NH, JSNH4, OSNH4, JSNH3, OSNH3, ZSNH4, MS4, JSAM, OSAM (TP 167), VOEST-ALPINE (TPV 168/2019), KB1 RN2 C (svodnice 6m), KB1 RN2 V, KB1 RN2 V bikePROTECT, KB1 RH1 C (svodnice 4m+6m), KB2 RH2 C, KB2 RH1 L (JEDNOSTRANNÉ) KB1 RH1 B, KB1 RH1 V, KB1 RH2, KB1 MH2, KB2 MH2 C (OBOUSTRANNÉ), KB1 RH2 MÜF (přejezd - dělící pás), KB1 RH2, KB1 RH2 K, KB1 RH3, KB1 MH3, KB2 MH3 C (OBOUSTRANNÉ), KB1 RH3, KB3 RH2, KB3 RH2 B, KB3 RH3 V, KB3 RH4, KB3 RH4 V, KB2 RH2 C, KB2 MH2 C (OBOUSTRANNÉ), KB2 MH3 C (OBOUSTRANNÉ), BARRIERGUARD 800 (LEHCE ROZEBÍRATELNÉ OBOUSTRANNÉ), BARRIERGUARD 800 Opening Gate (LEHCE ROZEBÍRATELNÉ OBOUSTRANNÉ OTEVÍRACÍ), FRACASSO, BARRIERGUARD 600 (MOBILNÍ DOČASNÉ PRO PŘESMĚROVÁNÍ DOPRAVY T3 W2) 
 • ocelová silniční svodidla NH4, AM, voestalpine, dočasná opravujeme do 48 hodin, jelikož většinu běžných prvků máme pro zákazníky skladem

Široké spektrum svodidlových systémů máme k odběru ihned skladem. Při realizacích používáme vlastní beranidlové stroje a montážní techniku podle schválených montážních návodů a technických podmínek. Provádíme dodávky, montáže svodidel a opravy všech typů svodidlových systémů (záchytných svodidlových systémů pasivní bezpečnosti) na dálnice D, silnice I., II. III. třídy a místní komunikace. Provádíme některé související údržbové práce na opravách bezpečnostních zařízení při odstraňování vzniklých škod na majetku po dopravních nehodách. Naše služby využívají přední společnosti z oboru silničního stavitelství.

FRÉZOVÁNÍ POVRCHŮ SILNIC A DÁLNIC:

 • Realizujeme kompletní frézování povrchů RŮZNÝCH TYPŮ vozovek po celé ČESKÉ REPUBLICE  (NOVINKA)
 • Frézou WIRTGEN 130 CFi (šířka záběru frézovacího válce 1,3 m nebo 0,9 m) - různé hloubky 0 - 33 cm
 • Zametení vlastním zametacím samosběrem MB Atego s integrovanou nástavbou zn. JOHNSTON
 • Doprava na místo realizace a po stavbě vlastním tahačem MB Actros s podvalníkem Kassbohrer