cz gb de sk pl

INSTALACJA STALOWYCH DROGOWYCH I BARIEROWYCH PROWADNIC: N2, H1, H2, H3, H4b, T3 W2

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

VOESTALPINE

VESIBA, s.r.o. 

Firma VESIBA, s.r.o. z siedzibą w Pradze jest w Republice Czeskiej SPRZEDAŻ ArcelorMittal NH4 i barierowych systemów ochronnych austriackiego producenta Voestalpine. Są to energochłonne urządzenia bezpieczeństwa stosowane w budownictwie drogowym w Republice Czeskiej. Firma Voestalpine Straßensicherheit GmbH, specjalizuje się w produkcji energochłonnych systemów barierowych oznaczonych marką  "KREMSBARRIER", spełniających surowe wymagania jakości produkcji wszystkich części konstrukcyjnych. Wszystkie elementy są zaprojektowane i wykonane w nowoczesnych technologiach bezpośrednio w zakładzie w Austrii. Koncern Voestalpine AG jest przodującym w świecie producentem wielu elementów stalowych stosowanych w przemyśle maszynowym, w branży budowlanej, w przemyśle samochodowym, logistyce. Do grupy tej należy także producent systemów bezpieczeństwa mostowych i drogowych zawierających szerokie spektrum poziomu energochłonności N2, H1, H2, H3, H4b z wieloma wariantami szerokości roboczych.

HOMOLOGACJE DLA BARIER

Bariery Voestalpine i ArcelorMittal posiadają certyfikaty i badania zgodne z EN 1317-2, 5. Ich jakość została sprawdzona poprzez badania uderzeniowe w akredytowanym przez EU laboratorium badawczym. Posiadają aktualne certyfikaty CE, są zatwierdzone do stosowania na wszystkich typach dróg ogólnodostępnych przez Dyrekcję Dróg i Autostrad oraz Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej, przy czym systemy barier ochronnych voest alpine  mają zatwierdzone warunki techniczne oraz spełniają wszystkie wymagania legislacyjne do stosowania ich na wszystkich typach dróg lądowych w Republice Czeskiej. (więcej o zatwierdzeniach przez kliknięcie na odnośnik bariery)

SYSTEMY BARIER OCHRONNYCH voestalpine SĄ NA MAGAZYNIE W CZECHACH Z MOŻLIWOŚCIĄ NATYCHMIASTOWEGO ODBIORU

WARUNKI TECHNICZNE

Obowiązują od

TP

Zatwierdzenie MD *

TP 168/2011

1.7.2011

ZAŁĄCZNIK nr 1/2012

2012-06-01

ZAŁĄCZNIK nr 2/2013

2013-07-01

ZAŁĄCZNIK nr 3/2014 - NOWOŚĆ

2014-05-01

ZAŁĄCZNIK nr 4/2014 - NOWOŚĆ

2014-11-01

PDF

PDF

* Podane powyżej zatwierdzenia zostały zastąpione osobnymi protokołami o zatwierdzeniu MDČR na podstawie zmiany TP 114 i Załącznika nr 1 do TP 114 z dnia 1.4.2016. Znajdują się w Tabeli rodzajów energochłonności dla każdego systemu barier ochronnych.

BARIERY WE WSZYSTKICH STOPNIACH ENERGOCHŁONNOŚCI

Tłumiące systemy bezpieczeństwa voestalpine posiadają zatwierdzenie w stopniach energochłonności N2, H1, H2, H3, H4b. Bariery te umożliwiają szeroki wybór typów systemów barier ochronnych już na etapie przygotowania projektu budowy, zawierają szerokie spektrum szerokości roboczych przeznaczonych dla rożnych okoliczności. Ich zastosowanie umożliwia kompleksowe rozwiązania dla prostego wykonania systemu, szybkość montażu oraz oszczędności kosztowe podczas realizacji w wymaganej jakości. Bariery typu voestalpine KREMSBARRIER  posiadają certyfikat, a ich montaż na drogach i obiektach mostowych jest zatwierdzony przez Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej na podstawie warunków technicznych  TPV 168/2016. Voestalpine oferuje możliwość wyboru pomiędzy wieloma typami certyfikowanych barier ochronnych, także z dolną ochroną belki lub z dodatkową barierką na listwie ochronnej lub z elementem ochronnym dla motocyklistów  (KB1 RN2 V bikePROTECT).

Najkorzystniejszy cenowo homologowany system barier mostowych KB1 RH1 C z poziomem energochłonności H1 (mosty, gzymsy, przepusty).

BARIERY OCHRONNE ZE ZNAKIEM CE

Wszystkie oferowane przez nas typy barier: drogowe, mostowe i balustrady voestalpine były prawidłowo sprawdzone i przetestowane podczas badań wykonanych przez akredytowane laboratoria badawcze, posiadają aktualne certyfikaty ze znakiem CE i są zatwierdzone do użytkowania na wszystkich typach dróg  lądowych spełniających obowiązujące normy  ČSN i EN. Bariery voestalpine są z profili typu S1, S2A, S3, z elementami przejściowymi, do których można montować także różne inne typy systemów barierowych. Aby zapoznać się z niektórymi naszymi realizacjami prosimy przejść do katalogu  Fotogaleria.

MONTAŻ I SPRZEDAŻ BARIER 

Nasza firma zajmuje się dostawami, wbijaniem, montażem na drogach I, II, III  kategorii, autostradach, drogach lokalnych, w pomieszczeniach parkingowych, na ścieżkach rowerowych, parkingach, na terenach hal i magazynów. Zaplecze techniczne oraz maszynowe umożliwia nam wykonywanie niektórych prac związanych z utrzymaniem urządzeń drogowych podczas usuwania szkód powstałych na majątku administratorów dróg komunikacyjnych po wypadkach. Z naszych usług korzystają przodujące firmy budowlane z branży budowy dróg oraz inwestorzy. Celem zapoznania się z naszymi umiejętnościami prosimy przejść do katalogu Referencje.