cz gb de sk pl

Dodání / Montáž / Opravy / Silniční / Zábradelní / Dočasná / Přejezdy SDP v H2 / Dočasné T3 W2 / Frézování silnic

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

SVODIDLA PRO AREÁLY

SVODIDLA PRO LOGISTICKÁ CENTRA A HALY

Svodidla jako záchytná zařízení v poslední době nabývají stále většího významu, a proto tyto prvky pasivní bezpečnosti dodáváme a montujeme při výstavbách skladových hal, obchodních center, logistických parků, parkovišť a bytových komplexů. Bezpečnostní prvek v podobě svodidel se stále více uplatňuje nejen na silnicích a je možné ho použít proti nárazu VOZIDEL, KAMIONŮ s NÁVĚSY, VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ u halových objektů.

OCHRANA PROTI NÁRAZU

 • ochrana vnějšího i vnitřního opláštění halových objektů (např. KB1 RN2 C, JSAM-4/N2, KB1 RH1 C - silniční a mostní s patní deskou) typem VOEST - ALPINE nebo NH4
 • ochrana technologických zařízení umístěných v areálu
 • ochrana skladovacích ploch a skladovacích prostor
 • ochrana vjezdů, výjezdů, parkovacích stání
 • ochrana parkovacích míst v obchodních centrech
 • ochrana nájezdových ramp do terminálu nakládky kamionů
 • ochrana a směrování vozidel při vjezdu na váhu
 • ochrana příjezdových komunikací v logistických areálech
 • ochrana dopravního zařízení, semafory, dopravní značky, návěstidla
 • ochrana objektů podél příjezdových komunikací
 • ochrana reklamních poutačů a ocelových pilířů
 • ochrana stožárů elektrického vedení a sloupů lamp
 • ochrana vodních toků a retenčních nádrží
 • ochrana ocelových konstrukcí
 • ochrana betonových portálů u mýtných průjezdů
 • ochrana jiných pevných překážek
 • oddělení manipulačních ploch mobilními ocelovými svodidly se zádržností T3 W2
 • ocelová nebo betonová vodící stěna

DOPORUČENÍ NA POUŽITÍ SVODIDEL KOLEM HALOVÝCH OBJEKTŮ

Svodidla typu voestalpine dle schválených technických podmínek TPV 168/2019 splňující PPK-SVO jsou především používána při ochraně vnějšího a vnitřního opláštění halových objektů. Obsahují krátké ukončovací zaoblené prvky, montáž je rychlá a jednoduchá, a proto je jejich použití v místech možného nárazů vysokozdvižných vozíků nebo kamionů velice užitečné a účinné při provozu dopravy v areálech. Pokud tedy k nárazu do svodidlového systému dojde je časově i cenově přijatelnější výměna poškozených prvků svodidel, než nákladná a zpravidla technicky náročnější oprava pláště poškozené budovy nebo haly.

Pro lepší představu navštivte naši fotogalerii