cz gb de sk pl

INSTALACJA STALOWYCH DROGOWYCH I BARIEROWYCH PROWADNIC: N2, H1, H2, H3, H4b, T3 W2

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

VOESTALPINE

VOESTALPINE - PORĘCZE DO BARIER

CERTYFIKOWANA PORĘCZ DO  BARIER JEST DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM W POSTACI BALUSTRADYMOCOWAZNEJ DO BARIERY

Karta typu poręczy

NOWOŚĆ  w Republice Czeskiej - posiadające certyfikat  akcesoria do barier typu voestalpine

Certyfikowana balustrada montowana dodatkowo, wyprodukowana przez producenta  Voestalpine Straßensicherheit GmbH. Aktualnie oferujemy ją jako nowość na czeskim rynku. Jest to obecnie jedyny certyfikowany system barier z certyfikatem wydanym na balustradę mocowaną bezpośrednio do bariery z funkcją poręczy, opierającej się na prostym montażu polegającym na przymocowaniu jej do słupków systemu barierowego. Jest balustradą wielofunkcyjną wykorzystywaną w zależności od zapotrzebowania.

  • OCHRONA uczestników ruchu drogowego przed uderzeniem w system barier poprzez utrudnienie polegające na dodaniu wysokości bariery dla chroniącej pieszych.
  • PROWADZENIE ruchu pieszych lub rowerowego w sytuacji, kiedy nie ma chodnika bezpośrednio za barierą lub wzdłuż drogi kopiującej przebieg chodnika.
  • UWAGA uczestnikom ruchu drogowego przebywającym za systemem barier ochronnych grozi niebezpieczeństwo upadku z wysokości np. po skarpie na której znajduje się droga.

OCHRONA PRZED UPADKIEM

Instrukcja montażu - ochrona przed upadkiem

Zábrana proti páduJeżeli systemy barier ochronnych znajdują się na krawędzi drogi, na skarpach lub w terenie nierównym, to dodatkowo musi być zamontowana balustrada z poręczą, która ostrzega o możliwości upadku w miejscu niebezpiecznym a także poza tym mocno utrudnia pokonanie systemu ochronnego. Wyposażenie to można zastosować do montażu na systemach bezpieczeństwa np. w miejscach awaryjnych na autostradzie, obiektach mostowych z własnym certyfikatem do poręczy.

 

PROWADZENIE RUCHU PIESZYCH LUB RUCHU ROWEROWEGO

Jeżeli za barierami ochronnymi znajduje się chodnik dla pieszych lub ścieżka rowerowa (zdjęcie poniżej), to do ochrony służy bariera z poręczą do prowadzenia ruchu pieszych i rowerzystów lub osób niepełnosprawnych. Wyposażenie w postaci podwyższonej balustrady nie zezwoli na ruch takich osób  w większej odległości, a tym samym obniża ryzyko kontaktu tych osób z systemem lub upadek przez barierkę na pas drogowy. Jeżeli pomimo tego doszłoby do kontaktu pieszego lub rowerzysty z barierą z powodu utraty równowagi lub koordynacji ruchów, to dodatkowa poręcz umożliwi w takiej sytuacji pieszym lub rowerzystom lub innym uczestnikom podparcie się a tym samym mocno obniży prawdopodobieństwo nagłego upadku.

Opis techniczny typów zatwierdzonych voestalpine z zastosowaniem dodatkowych certyfikowanych barier:

Stopień energochłonności

System barier ochronnych voestalpine

Certyfikat CE

Wysokość bariery z poręczą

Szerokość listwy ochronnej

Zastosowanie

N2

KB1 RN2 V

1200 mm

370 mm

droga jednostronna

KB1 RN2 V bikePROTECT

1200 mm

370 mm

droga jednostronna

H1

KB1 RH1 C

1290 mm

320 mm

droga jednostronna

KB1 RH1 C

1210 mm

510 mm

mosty jednostronne

KB1 RH1 V

1260 mm

520 mm

droga jednostronna

H2

KB1 RH2

1260 mm

520 mm

droga jednostronna

KB1 RH2

1200 mm

520 mm

mosty jednostronne

KB3 RH2

1210 mm

520 mm

mosty jednostronne

KB3 RH2 B

1280 mm

360 mm

droga jednostronna

KB3 RH2

1280 mm

510 mm

droga jednostronna

Konstrukcja poręczy dostosowana jest do funkcji i rozmiarów odpowiednich systemów barierowych voestalpine zgodnie z kartą typu. Zasadniczo każda konstrukcja jest tak zaprojektowana, aby nie było konieczności wykonywania dodatkowych wierceń w systemie barierowym lub wprowadzania innych modyfikacji. TPV 168/2016 - bariery Voestalpine