cz gb de sk pl

Dodávky, instalace a opravy silničních a zábradelních svodidel, pro haly: N2, H1, H2, H3, H4b, pro prejazdy SDP a mobilné T3 W2

Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba Vesiba
Vesiba

VOESTALPINE

VOESTALPINE – ZÁBRADLIE K ZVODIDLÁM

CERTIFIKOVANÉ ZVODIDLOVÉ DRŽADLO JE DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO V PODOBE ZÁBRADLIA NA ZVODIDLÁ

Typový list držadla

NOVINKA v ČR ­– certifikované príslušenstvo na zvodidlá typu voestalpine

Certifikované zvodidlové držadlo, ktoré je dodatočne prichytené a vyrobené výrobcom Voestalpine Straßensicherheit GmbH, predstavujeme teraz ako novinku na českom trhu. Ide v súčasnosti o jediný zvodidlový systém s vydaným certifikátom k držadlu na prichytenie priamo na zvodidlo s funkciou zábradlia spočívajúci v jednoduchej a ľahkej montáži prichytením na stĺpiky zvodidlového systému na niekoľko účelov v závislosti od miesta umiestnenia:

  • OCHRANA účastníkov cestnej premávky pred pádom za zvodidlový systém a to sťažením prekonania výšky zvodidla chodcami.
  • VEDENIE pešej alebo cyklistickej dopravy, pokiaľ vedie chodník priamo za zvodidlom alebo vedľa komunikácie súbežne kopírujúci trasu chodníka.
  • UPOZORNENIE účastníkov cestnej premávky, že za zvodidlovým systémom hrozí nebezpečenstvo zrútenia alebo pádu napr. pri strmých svahoch.

OCHRANA PROTI PÁDU

Návod na montáž – Zábrana proti pádu

Zábrana proti páduPokiaľ sa záchytné systémy pre vozidla nachádzajú na okraji vozovky, na strmých svahoch alebo v nerovnom teréne, takto dodatočne namontované držadlo s funkciou zábradlia upozorňuje na možnosť pádu v nebezpečnom mieste a v neposlednom rade tiež výrazne sťažuje prekonanie záchytného systému. Toto príslušenstvo je možné použiť na montáž na záchytných systémoch napr. pri núdzových hláskach diaľnice, mostných objektoch s vlastným certifikátom k držadlu.

VEDENIE CHODCOV ALEBO CYKLISTOV

Pokiaľ sa nachádza priamo za zvodidlami chodník alebo cyklistický chodník, pozrite obrázok nižšie, slúži certifikované zvodidlové držadlo ako zábradlie na ľahké vedenie chodcov a cyklistov alebo osôb so zdravotným postihnutím. Príslušenstvo v podobe zvýšeného zábradlia zapríčiní pohyb týchto osôb vo väčšej vzdialenosti od zvodidla a znižuje tak riziko ich kontaktu so záchytným systémom alebo možný pád cez zvodidlo do vozovky. Pokiaľ by napriek tomu došlo ku kontaktu chodca alebo cyklistu so zvodidlom zapríčinenému stratou koordinácie pohybu, prídavné držadlo v podobe zábradlia umožní chodcom alebo cyklistom a ďalším účastníkom opretie či podoprenie sa a veľmi tak zníži pravdepodobnosť ich náhodného pádu.

Technický popis typov schválených zvodidiel voestalpine na použitie s dodatočným certifikovaným držadlom:

Úroveň zachytenia

Zvodidlový systém voestalpine

CE Certifikát

Výška zvodidla s držadlom

Šírka zvodidla

Použitie

N2

KB1 RN2 V

1200 mm

370 mm

cesty jednostranné

KB1 RN2 V bikePROTECT

1200 mm

370 mm

cesty jednostranné

H1

KB1 RH1 C

1290 mm

320 mm

cesty jednostranné

KB1 RH1 C

1210 mm

510 mm

mosty jednostranné

KB1 RH1 V

1260 mm

520 mm

cesty jednostranné

H2

KB1 RH2

1260 mm

520 mm

cesty jednostranné

KB1 RH2

1200 mm

520 mm

mosty jednostranné

KB3 RH2

1210 mm

520 mm

mosty jednostranné

KB3 RH2 B

1280 mm

360 mm

cesty jednostranné

KB3 RH2

1280 mm

510 mm

cesty jednostranné

Konštrukcia držadla je prispôsobená funkcii a rozmerom príslušných zvodidlových systémov voestalpine podľa typového listu. Zásadne je každá konštrukcia držadla riešená tak, aby nebolo nutné do zvodidlového systému dodatočne vŕtať alebo ho inak upravovať. TPV 168/2016 – zvodidlá Voestalpine.